GABA. Aminokwas, który przyczynia się do spokoju i równowagi psychicznej.

Gamma-aminomasłowy kwas, znany bardziej pod skrótem GABA, jest kluczowym inhibicyjnym neuroprzekaźnikiem aminokwasowym w ludzkim mózgu. Jego główną funkcją jest zmniejszanie aktywności neuronów w układzie nerwowym, co skutkuje uspokojeniem umysłu, poprawą jakości snu oraz zmniejszeniem lęku. Pozwólmy bliżej przyjrzeć się tej fascynującej aminokwasie, włączając w to mechanizmy, przez które GABA działa w ciele.

Gamma-aminomáselná kyselina, známá spíše pod zkratkou GABA, je klíčovou inhibiční neurotransmiterovou aminokyselinou v lidském mozku. Její hlavní funkce spočívá ve snižování aktivity neuronů v nervovém systému, což má za následek uklidnění mysli, zlepšení spánku a snížení úzkosti. Pojďme si tuto fascinující aminokyselinu blíže představit, včetně mechanismů, jak GABA v těle působí.

Rola kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w ciele

GABA funkcjonuje jako główny inhibicyjny neuroprzekaźnik w centralnym układzie nerwowym. Poprzez wiązanie się z receptorami GABA na synapsach neuronowych, umożliwia wstęp jonów chlorkowych do komórki, co prowadzi do hiperpolaryzacji neuronu. Ten proces skutecznie zapobiega przekazywaniu sygnałów nerwowych i prowadzi do uspokojenia układu nerwowego.

Dlaczego GABA jest korzystna?

  1. Efekty na sen: GABA odgrywa kluczową rolę w regulacji cyklu snu. Zwiększenie poziomu GABA w mózgu wspiera przejście do głębszych faz snu, co prowadzi do lepszej jakości snu.
  2. Efekty na lęk i nastrój: Ze względu na inhibicyjne właściwości GABA, przypuszcza się, że ma ona korzystny wpływ na zmniejszenie lęku i poprawę nastroju. Przy niskich poziomach GABA może dochodzić do nadmiernej aktywności nerwowej, co jest związane z lękiem, depresją i innymi zaburzeniami nastroju. Aby zrozumieć, jak działa GABA, wyobraź sobie, że jesteś na kolacji z przyjaciółmi w głośnej restauracji. GABA interweniuje i spowalnia napływ bodźców dookoła, co pozwala Twojemu mózgowi priorytetyzować konwersację z przyjaciółmi nad hałasem w tle.
  3. Efekty na ciśnienie krwi: Niektóre badania sugerują, że GABA może pomóc obniżyć wysokie ciśnienie krwi, prawdopodobnie dzięki swojej zdolności do uspokojenia układu nerwowego.

(Polština)-36

Teorie działania w organizmie

Nauka nie ma jeszcze całkowicie jasności co do działania tej aminokwasu. Wiadomo, że działa, ale mechanizmy, dzięki którym GABA to osiąga, nie zostały jeszcze dokładnie opisane.

  • Teoria hiperpolaryzacji: Jedna z głównych teorii działania GABA opiera się na hiperpolaryzacji neuronów. Poprzez zwiększenie negatywnego ładunku wewnątrz neuronu, GABA efektywnie zmniejsza ekscytowalność neuronu, co prowadzi do uspokojenia układu nerwowego.
  • Teoria neuroendokrynnej regulacji: GABA może również wpływać na system endokrynny, modulując uwalnianie różnych hormonów, w tym hormonu wzrostu. Ta interakcja może mieć wpływ na reakcję na stres i ogólną homeostazę organizmu.
  • Teoria neuroprotekcji: Istnieją dowody, że GABA może mieć efekty neuroprotekcyjne, chroniąc neurony przed uszkodzeniami i wspierając ich przetrwanie. Jest to szczególnie ważne w kontekście chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

 

Źródła GABA

GABA występuje naturalnie w niektórych produktach spożywczych, w tym w produktach fermentowanych takich jak kimchi, kefir i herbata kombucha. Ponadto jest dostępna jako suplement diety, który może pomóc zwiększyć poziomy GABA u osób z niskim poziomem tej neuroprzekaźnikowej aminokwasu.