Nootropiki

Wszystkie funkcje w mózgu są wykonywane przez neurony. Neurony są podstawowymi jednostkami strukturalnymi i funkcjonalnymi układu nerwowego. Aby neurony mogły wysyłać wiadomości po całym ciele, muszą być w stanie komunikować się ze sobą i przesyłać sygnały. Za tę czynność odpowiadają neuroprzekaźniki. Możemy je sobie wyobrazić jako linie łączące punkty pomiędzy naszym mózgiem a poszczególnymi częściami ciała. Innymi słowy, aby komórki naszego mózgu mogły wysyłać wiadomości po całym ciele, muszą być połączone neuroprzekaźnikami. A nootropiki są pomocnikami tych neuroprzekaźników.

 

Najczęściej sprzedawane