Prokrastynacja. Jak poradzić sobie z odwlekaniem i zwiększyć produktywność

Prokrastynacja to powszechnie znane zjawisko, które dotyka wielu ludzi, niezależnie od tego, czy są studentami, profesjonalistami czy zwykłymi ludźmi. W tym artykule skupimy się na tym, czym jest prokrastynacja, dlaczego się pojawia i jak jej przeciwdziałać.

Czym jest prokrastynacja i dlaczego się pojawia?

Prokrastynacja to tendencja do odkładania lub ograniczonego wykonywania zadań, które wymagają natychmiastowej uwagi lub działania. Często prokrastynacja objawia się tym, że ludzie unikają istotnych zadań na rzecz działań, które są mniej istotne i często całkowicie bez znaczenia. Istnieje wiele czynników, które mogą prowadzić do prokrastynacji. Niektóre z najczęstszych przyczyn obejmują:

1.) Brak motywacji

Kiedy zadanie nie jest uważane za wystarczająco motywujące, może to prowadzić do odkładania go na później. Ludzie często poszukują natychmiastowej satysfakcji i unikają zadań, które są dla nich nieprzyjemne lub nudne.

2.) Lęk przed porażką 

Obawa przed porażką może sprawić, że ludzie odkładają zadania, aby uniknąć potencjalnego niepowodzenia. Zamiast tego starają się znaleźć wymówki i preteksty. Strach przed niepowodzeniem może stanowić dużą przeszkodę dla wielu osób borykających się z prokrastynacją. Istnieje kilka różnych aspektów tego strachu, które mogą wpływać na naszą zdolność do zabrania się do pracy i wykonywania zadań:

Perfekcjonizm: Perfekcjonistom zazwyczaj zależy na osiągnięciu doskonałości i obawiają się, że nie osiągną jej, jeśli nie osiągną absolutnego ideału. Ten strach przed niepowodzeniem może prowadzić do odkładania zadań, ponieważ obawiają się, że nie będą w stanie osiągnąć swoich wysokich standardów.

Jak překonat prokrastinaci

Obawa przed oceną przez innych: Niektórzy ludzie odczuwają silny strach przed tym, co inni o nich myślą. Boją się krytyki, wyśmiania lub potępienia, jeśli zawiodą w czymś, co powinni zrobić. Te obawy mogą sprawić, że unikają zadań, które mogą podlegać potencjalnej ocenie.

Negatywne myślenie: Strach przed niepowodzeniem może prowadzić do negatywnego myślenia i pesymizmu. Ludzie mogą przekonywać siebie, że i tak nie mają szansy na sukces, więc po co w ogóle próbować. To pesymistyczne myślenie może być silnym czynnikiem prowadzącym do prokrastynacji.

3.) Nieprawidłowe zarządzanie czasem

Wielu ludzi nie ma właściwie ustawionych priorytetów i nie potrafi efektywnie zarządzać swoim czasem. To może prowadzić do prokrastynacji, ponieważ wydaje im się, że nie mają wystarczająco czasu na wykonanie zadań.

4.) Brak samokontroli

Prokrastynacja często wiąże się z brakiem odpowiedniej samokontroli i dyscypliny. Ludzie mogą być skłonni ulegać natychmiastowym impulsom i odkładać trudne zadania. 

Jak pokonać prokrastynację

1.) Wyznacz sobie jasne cele

2.) Zaplanuj zadania

3.) Usuń wszystkie rozpraszające elementy

4.) Wyłącz media społecznościowe, powiadomienia w aplikacjach, telewizję i skoncentruj się na swojej pracy

5.) Naucz się mówić nie

6.) Nie bój się poprosić o pomoc

 

WSKAZÓWKA: Wypróbuj metodę Pomodoro

Metoda Pomodoro obejmuje krótkie okresy skoncentrowanej pracy i odpoczynku. Metoda Pomodoro to technika zarządzania czasem, która została opracowana w latach 80. XX wieku przez włoskiego studenta Francesca Cirillo. Nazwa "Pomodoro" (po włosku pomidor) została zainspirowana kuchennym minutnikiem w kształcie pomidora, który Cirillo używał podczas swoich studiów. Ta metoda ma na celu zwiększenie produktywności i koncentracji poprzez podział pracy na krótkie, regularne interwały czasowe z regularnymi przerwami. Podstawowe zasady metody Pomodoro są następujące:

  1. Ustawienie timera: Zacznij od tego, że wyznaczysz zadanie, które chcesz ukończyć. Następnie ustaw timer na 25 minut, co nazywa się "Pomodoro".
  2. Praca nad zadaniem: W ciągu 25-minutowego interwału skoncentruj się na swojej pracy i staraj się unikać rozpraszania lub odwracania uwagi na inne rzeczy. Postaraj się być jak najbardziej produktywny.
  3. Przerwa: Po upływie 25 minut zrób krótką, 5-minutową przerwę. W tym czasie wstań od biurka, rozciągnij się, zrób kilka głębokich oddechów i zrelaksuj się.
  4. Powtórka: Po ukończeniu pierwszego Pomodoro kontynuuj pracę w kolejnym 25-minutowym interwale, po którym następuje 5-minutowa przerwa. Po czterech interwałach Pomodoro zrób sobie dłuższą przerwę trwającą 15-30 minut.

Podsumowanie

Prokrastynacja może być uciążliwym problemem, który wpływa na produktywność i jakość życia. Można ją jednak przezwyciężyć stosując odpowiednie strategie i praktyki. Kluczem do sukcesu jest ustalenie jasnych celów, prawidłowe planowanie czasu oraz znalezienie sposobów na zwiększenie swojej samodyscypliny i samokontroli. Z determinacją i praktyką można osiągnąć wyższą produktywność i zminimalizować prokrastynację.

 
 
 

 

Veronika Halusková